Våren 2019 valgte Lunas norske produksjonsbyrå gjennom mange år å legge ned, og TikkTakk fikk muligheten til å overta samarbeidet. Vi takker for tilliten!

Luna har gjennom mange år samarbeidet tett med Ressurs Reklamebyrå AS i Ski. Da Gunnar og Tove valgte å bli pensjonister, fikk vi muligheten til å overta samarbeidet med Luna Group på Rosenholm.

Gjennom året har vi blitt bedre kjent og det har vært mange større og mindre oppgaver med alt fra produksjon av DM’er, annonsemateriell, salgsmøte-presentasjoner, web-annonser, enkle animasjoner og mye mer.

Luna er en kunde som har vist oss tillit, utfordret oss på kreativitet og kommunikasjon og vi har gått til oppgaven med entusiasme og inspirasjon.

Vi ser frem til videre samarbeid i tiden som kommer!