Byggeindustriens nettside bygg.no så muligheten til en oppdatering av eksisterende design/struktur ifbm nytt web CMS. Det var viktig å beholde gjenkjennelighet og navigering for leserne med en mere tidsriktig site.

Vi valgte å endre healeren til et litt lettere uttrykk samtidig som vi ønsket en noe slankere typografi. Ved å avgrense artiklene med en hvit flate mot en lys gråtone bak hele siden, fikk vi tidligere navigering for leserne. En oppdatert struktur i meny-visningen og markeringer for bildekarusellen og «Breaking news» ga det lille løftet i design som kunden ønsket.