Malprosjekt i Newscycle hos Dagsavisen

 

Vi har jobbet med Dagsavisen gjennom flere år og med flere systemer. Denne gangen involveres vi i et prosjekt som skal strømlinjeforme måten de presenterer sine nyhetssaker på. Målet er å lage en så effektiv sideproduksjon som mulig, slik at avisen får mere tid til å produsere interessant og godt innhold. Greta jobber sammen med et internt team med å etablere en struktur og identifisere artiklenes lengde, som gjør at de fleste artiklene i avisen skal kunne plasseres med stor fleksibilitet på sidene.  Vi startet i desember og regner med å være i mål ved påsketider.