NHST Media Groups CMS-prosjekt ruller videre til de globale publikasjonene

 

Etter noen ukers erfaring med nytt CMS-system, går resten av publikasjonene i NHST-porteføljen over på samme plattform. Ståle står stødig som prosjektleder og det gjennomføres workflowanalyser, malbygging og opplæring i alle publikasjonene i henhold til plan. Vårt bidrag i tillegg til prosjektledelse og strukturer/malbygging, er å skape trygghet for brukerne ved opplæring og floorwalking/tilstedeværelse ved de første leveringene. Ekstra spennende var det å lære mer om internasjonale produkter og besøke NHST Media Groups publikasjoner i London og Bergen.

Samtlige produkter var igang i løpet av 2017.

NHSTs globale produkter gikk igang med det nye systemet rett etter DN Magasinet og D2.