Vi var med når NHST Media Group med Dagens Næringsliv i spissen valgte nytt produksjonssystem!

 

Prosjektet strakk seg til sist over mer enn 24 måneder inkludert de globale publikasjonene, og Ståle var med fra starten. Prosjektgruppen ønsket å lytte til brukerne, og en grundig workflow analyse og kartlegging av alle brukernes behov for produksjon av innhold uavhengig av kanal, ble beslutningsgrunnlag for nytt system. Som deltager i prosjektgruppen med ansvar for optimalisering av papir-produksjon, bilde- og arbeidsflyt, har Ståle vært en viktig medspiller i prosjektet. Som leverandør har TikkTakk AS bidratt med smått og stort som system arkitekt, etablert strukturer, bygget maler og bidratt med opplæring av de ulike faggruppene.

 

Sitater fra lanseringsintervjuer med  Petter Irgens Gustavson, CTO i NHST Media Group:

– I et hurtig skiftende medielandskap er tid til marked en kritisk faktor. Så hvis ny teknologi allerede er kommersielt tilgjengelig, bruker vi ikke ressursene rett hvis vi skal finne opp hjulet på nytt. Vi innså at en effektiv, bærekraftig strategi for den redaksjonelle prosessen vår ville være å sette sammen bransjens beste modulbaserte komponenter, skreddersy minst mulig, ha tilgang til brukerstøtte fra forhandleren døgnet rundt og få løsningen levert som en tjeneste, forteller Petter Irgens Gustafson, CTO i NHST Media Group.

NHST og Tikktakk samarbeidet om krav, mens utviklere fra Roxen og Aptoma integrerte teknologien sin med NHSTs eksisterende teknologiplattform ved hjelp av API-er og felles grensesnitt. Resultatet er en løsningsdesign som er basert på enkelhet, brukervennlighet, effektivitet og modularitet.

– NHSTs nye redaksjonelle prosess er nå basert på ledende teknologi fra våre teknologipartnere, Roxen og Aptoma. Gjennom hele prosjektet kom de med verdifulle innspill til arkitektur og problemløsing samt utvikling og integreringstjenester. Prosjektet har vært svært vellykket, og i fremtiden kan NHSTs publikasjoner fortsette å fokusere på det redaksjonelle innholdet, i visshet om at nesten 200 brukere har tilgang til moderne verktøy som er unike i denne bransjen, sier Ståle Bjerke, Senior Workflow Architect i TikkTakk.

3 minutes to deadline November 17th 2016 at 16:57

English:

This project lasted for Moore than 24 months included the global publications, and the resources from TikkTakk contributed as system architects with workflow analysis, structures, templating and training the staff

Quotes from release-interview with Chief technology officer Petter Irgens Gustafson who says time to market is a critical factor in a fast evolving media landscape: "So if new technology is already commercially available, inventing the wheel over again is probably not the best use of resources," he says.

"We recognized that an efficient, sustainable strategy for our editorial process would be based on assembling modular, best-of-breed components glued together with as little bespoke development as possible, back it up by 24/7 vendor support and have it delivered as a service."

The group had considered upgrading their editorial CMS with "a later version or another monolithic solution» and developing their own solution in-house. The first option was rejected due to "complex inherent legacy technology" and lock-ins, and having also ruled out in-house development, NHST opted for a new editorial CMS solution based on modern technology and modular, standard components.

The chosen components are Roxen's Editorial Portal and Aptoma's Dr Publish, with Norwegian editorial workflow consultants Tikktakk ensuring optimized workflow. Developers from Roxen and Aptoma integrated their technology with NHST's existing technology stack - including advertising, web CMS, e-paper and DAM modules - using APIs and common interfaces.

Tikktakk senior workflow architect Ståle Bjerke says the result is a solution design based on simplicity, ease of use, efficiency and modularity.