TikkTakk AS | Tønnesveien 37, 1555 Son
post@tikktakk.no | Telefon: 416 48 560/976 97 960

Kombinasjonen av kreativitet og teknologi

The combination of creativity and technology

Gjennom snart 15 år har arbeidsflyt, automatisert sideproduksjon (workflow, automatisering, design og malbygging ) gjennom ulike cms-systemer vært en av de viktigste pilarene i TikkTakk AS. Kompetanse, kundesamarbeid, tilstedeværelse i bransjen og bred erfaring, har gitt våre konsulenter unik spisskompetansen innen kanal- agnostisk publisering og produksjon!

 

The last 10 years templating, workflow optimizing and a lean mind-set within CMS-systems has been one of the pillars in our business.

GRAFISKE KONSULENTTJENESTER | Graphic consultants

Ofte er prosjektledelse en del av vår leveranse i endringsprosjektene vi leder/deltar i.

Solid erfaring, gode tekniske verktøy og tydelige måldefinisjoner er viktige, og nødvendige, «ingredienser» for å lykkes i et prosjekt.  Vi har gjort det før!

 

Quite often project management is a part of our delivery within a project. Experience, profes-sional management tools and the ability to define the scope is necessary skills to succeed in the project!

PROSJEKTLEDELSE | Project management

Gjennom å delta og/eller initiere mange og ulike endringsprosjekter  i en rekke mediebedrifter, hvor tekniske løsninger og arbeidsflyt er hovedtema, har vi opparbeidet en unik kompetanse og erfaringer vi gjerne deler med andre.

 

Throughout the years we have participated and managed a numerous of project that gives us a unique experience in the field!

RÅDGIVNING | Consulting

MALBYGGING | Templating

Dagens mediebedrifter benytter automatisert sideproduksjon for å holde kostnadene nede. Vi etablerer strukturer og bygger maler for et utvalg av grafiske cms-systemer.

 

Most magazines and newspapers uses automation in the page-pagination.
We creates structures and build templates for a variety of CMS systems.

GRAFISK DESIGN | Graphic design

Vi er opptatt av kommunikasjon, kombinert med godt design og en effektiv produksjon. Dette har gitt oss spennende oppgaver opp gjennom årene.

 

We think that good communication combined with well performed design and efficient production is key elements in our business!

KURS | Training

Vi holder bedriftsinterne kurs i Acrobat, InDesign, Illustrator og Photoshop i tillegg til opplæring innen malstyrt produksjon, effektivisering og arbeidsflyt-optimalisering.

 

We do training in Acrobat, InDesign, Illustrator and Photoshop in addition to training in templating and workflow-optimizing.

Les mer om våre prosjekter i bloggen vår!

Read moore about our projects in our blog!

Dette er TikkTakk AS

Vi holder oss til familien … I tillegg har vi en rekke ressurs-personer i vårt nettverk som kompletterer vår kompetanse og ideologi!

STÅLE BJERKE

GRETA BJERKE

THEO

Grafisk konsulent/Prosjektleder
Graphic consultant/Project Manager

AD/Prosjektleder

Art Director/Project Manager

Konsulentbikkja | The Dog

staale@tikktakk.no

Telefon | Phone: +47 416 48 560

greta@tikktakk.no

Telefon | Phone: +47 976 97 960

30. april 2020

Regjeringen har opprettet en rekke tiltak til bedrifter som står i en krevende tid på grunn av koronasituasjonen. Bedrifter kan derfor nå søke om tilskudd til kompetanseutvikling og bedriftsintern opplæring som et resultat av disse ordningene. Fylkeskommunen som administrerer støtteordningen, har nå har tilrettelagt en ekstraordinær tilskuddsordningfor bedriftene hvor formålet er å styrke kompetanseutviklingen i arbeidslivet.[…]

2. april 2020

På nyåret 2020 gikk Kommunal Rapport live med ny webside og automatisert sideproduksjon for papirutgaven. Vi fikk oppgaven med å redesigne web-siden, og fikk delta i et spennende prosjekt med utgangspunkt i samme tekniske løsning som på Budstikka.

29. februar 2020

Våren 2019 valgte Lunas norske produksjonsbyrå gjennom mange år å legge ned, og TikkTakk fikk muligheten til å overta samarbeidet. Vi takker for tilliten! Luna har gjennom mange år samarbeidet tett med Ressurs Reklamebyrå AS i Ski. Da Gunnar og Tove valgte å bli pensjonister, fikk vi muligheten til å overta samarbeidet med Luna Group[…]

1. februar 2020

Panvulk er en kunde som har fulgt oss gjennom mer enn 10 år, og vi har i denne perioden levert flere kataloger, hatt ansvar for annonseproduksjon og ellers bidratt med produksjon av aksidensmateriell mm.

Se alle
See all postings

Kontakt oss | Contact us

Invio del modulo in corso...

Il server ha riscontrato un errore.

Thank´s

30. april 2020

Regjeringen har opprettet en rekke tiltak til bedrifter som står i en krevende tid på grunn av koronasituasjonen. Bedrifter kan derfor nå søke om tilskudd til kompetanseutvikling og bedriftsintern opplæring som et resultat av disse ordningene. Fylkeskommunen som administrerer støtteordningen, har nå har tilrettelagt en ekstraordinær tilskuddsordningfor bedriftene hvor formålet er å styrke kompetanseutviklingen i arbeidslivet.[…]

2. april 2020

På nyåret 2020 gikk Kommunal Rapport live med ny webside og automatisert sideproduksjon for papirutgaven. Vi fikk oppgaven med å redesigne web-siden, og fikk delta i et spennende prosjekt med utgangspunkt i samme tekniske løsning som på Budstikka.

29. februar 2020

Våren 2019 valgte Lunas norske produksjonsbyrå gjennom mange år å legge ned, og TikkTakk fikk muligheten til å overta samarbeidet. Vi takker for tilliten! Luna har gjennom mange år samarbeidet tett med Ressurs Reklamebyrå AS i Ski. Da Gunnar og Tove valgte å bli pensjonister, fikk vi muligheten til å overta samarbeidet med Luna Group[…]

1. februar 2020

Panvulk er en kunde som har fulgt oss gjennom mer enn 10 år, og vi har i denne perioden levert flere kataloger, hatt ansvar for annonseproduksjon og ellers bidratt med produksjon av aksidensmateriell mm.

30. april 2020

Regjeringen har opprettet en rekke tiltak til bedrifter som står i en krevende tid på grunn av koronasituasjonen. Bedrifter kan derfor nå søke om tilskudd til kompetanseutvikling og bedriftsintern opplæring som et resultat av disse ordningene. Fylkeskommunen som administrerer støtteordningen, har nå har tilrettelagt en ekstraordinær tilskuddsordningfor bedriftene hvor formålet er å styrke kompetanseutviklingen i arbeidslivet.[…]

2. april 2020

På nyåret 2020 gikk Kommunal Rapport live med ny webside og automatisert sideproduksjon for papirutgaven. Vi fikk oppgaven med å redesigne web-siden, og fikk delta i et spennende prosjekt med utgangspunkt i samme tekniske løsning som på Budstikka.

29. februar 2020

Våren 2019 valgte Lunas norske produksjonsbyrå gjennom mange år å legge ned, og TikkTakk fikk muligheten til å overta samarbeidet. Vi takker for tilliten! Luna har gjennom mange år samarbeidet tett med Ressurs Reklamebyrå AS i Ski. Da Gunnar og Tove valgte å bli pensjonister, fikk vi muligheten til å overta samarbeidet med Luna Group[…]

cl   ck