TikkTakk AS | Tønnesveien 37, 1555 Son
post@tikktakk.no | Telefon: 416 48 560/976 97 960

Kombinasjonen av kreativitet og teknologi

The combination of creativity and technology

GRAFISKE KONSULENTTJENESTER | Graphic consultants

Gjennom snart 10 år har arbeidsflyt, malstyrt side-
produksjon og cms-systemer vært en av de viktigste pilarene i TikkTakk as. Gjennom kundesamarbeid, tilstedeværelse i bransjen og solid erfaring, har våre konsulenter en spisskompe-
tanse av de sjeldne!

 

The last 10 years templating, workflow optimizing and a lean mind-set within CMS-systems has been one of the pillars in our business.

PROSJEKTLEDELSE | Project management

Ofte er prosjektledelse en del av vår leveranse inn i prosjektene. Solid erfaring, gode tekniske verktøy og tydelige måldefinisjoner er viktige og nødvendige «ingredienser» for å lykkes i et prosjekt. Vi har gjort det før!

 

Quite often project management is a part of our delivery within a project. Experience, profes-sional management tools and the ability to define the scope is necessary skills to succeed in the project!

RÅDGIVNING | Consulting

Gjennom årelang deltagelse i endringsprosjekter hvor tekniske løsninger og arbeidsflyt er hovedtema, har vi opparbeidet en unik kompetanse innen bransjen.

 

Throughout the years we have participated and managed a numerous of project that gives us a unique experience in the field!

MALBYGGING | Templating

Dagens mediebedrifter benytter malstyrt side-
produksjon for å holde kostnadene nede. Vi bygger maler for et utvalg av grafiske cms-systemer.

 

Most magazines and newspapers uses templating in the pagination. We creates structures and build templates for a variety of CMS systems.

GRAFISK DESIGN | Graphic design

Vi er opptatt av kommunikasjon, kombinert med godt design og en effektiv produksjon. Dette har gitt oss spennende oppgaver opp gjennom årene.

 

We think that good communication combined with well performed design and efficient production is key elements in our business!

KURS | Training

Vi holder bedriftsinterne kurs i Acrobat, InDesign, Illustrator og Photoshop i tillegg til opplæring innen malstyrt produksjon, effektivisering og arbeidsflyt-optimalisering.

 

We do training in Acrobat, InDesign, Illustrator and Photoshop in addition to training in templating and workflow-optimizing.

Les mer om våre prosjekter i bloggen vår!

Read moore about our projects in our blog!

Dette er TikkTakk AS

Vi holder oss til familien … I tillegg har vi en rekke ressurs-personer i vårt nettverk som kompletterer vår kompetanse og ideologi!

STÅLE BJERKE

GRETA BJERKE

THEO

Grafisk konsulent/Prosjektleder
Graphic consultant/Project Manager

AD/Prosjektleder

Art Director/Project Manager

Konsulentbikkja | The Dog

staale@tikktakk.no

Telefon | Phone: +47 416 48 560

greta@tikktakk.no

Telefon | Phone: +47 976 97 960

14. februar 2018

Malprosjekt i Newscycle hos Dagsavisen   Vi har jobbet med Dagsavisen gjennom flere år og med flere systemer. Denne gangen involveres vi i et prosjekt som skal strømlinjeforme måten de presenterer sine nyhetssaker på. Målet er å lage en så effektiv sideproduksjon som mulig, slik at avisen får mere tid til å produsere interessant og[…]

3. desember 2017

Siste NHST Media Grupo implementering med spennende og krevende maldesign hos Morgenbladet   Høsten 2017 begynte implementeringsprosjektet hos Morgenbladet. den siste av NHST Media Groups aviser som skulle over på Dr.Publisg + Roxen Rep løsningen. Greta fikk oppgaven med å bygge maler til store deler av avisen i påventa av at ny designer/AD kom på[…]

20. juli 2017

Prosjektledelse og opplæring hos Folketidende Gruppen   FT Gruppen med sine 7 aviser (én dagsavis + 6 ukeaviser (gratisaviser) har valgt å skifte produksjonssystem (CMS) til Roxen Rep. Vi ble invitert inn i prosjektet når mange av valgene til sist skulle gjøres, og deltar nå i implementeringsdelen med opplæring av malbyggere, koordinere de ulike leverandørene[…]

14. mai 2017

NHST Media Groups CMS-prosjekt ruller videre til de globale publikasjonene   Etter noen ukers erfaring med nytt CMS-system, går resten av publikasjonene i NHST-porteføljen over på samme plattform. Ståle står stødig som prosjektleder og det gjennomføres workflowanalyser, malbygging og opplæring i alle publikasjonene i henhold til plan. Vårt bidrag i tillegg til prosjektledelse og strukturer/malbygging,[…]

Se alle
See all postings

Kontakt oss | Contact us

Invio del modulo in corso...

Il server ha riscontrato un errore.

Thank´s

14. februar 2018

Malprosjekt i Newscycle hos Dagsavisen   Vi har jobbet med Dagsavisen gjennom flere år og med flere systemer. Denne gangen involveres vi i et prosjekt som skal strømlinjeforme måten de presenterer sine nyhetssaker på. Målet er å lage en så effektiv sideproduksjon som mulig, slik at avisen får mere tid til å produsere interessant og[…]

3. desember 2017

Siste NHST Media Grupo implementering med spennende og krevende maldesign hos Morgenbladet   Høsten 2017 begynte implementeringsprosjektet hos Morgenbladet. den siste av NHST Media Groups aviser som skulle over på Dr.Publisg + Roxen Rep løsningen. Greta fikk oppgaven med å bygge maler til store deler av avisen i påventa av at ny designer/AD kom på[…]

20. juli 2017

Prosjektledelse og opplæring hos Folketidende Gruppen   FT Gruppen med sine 7 aviser (én dagsavis + 6 ukeaviser (gratisaviser) har valgt å skifte produksjonssystem (CMS) til Roxen Rep. Vi ble invitert inn i prosjektet når mange av valgene til sist skulle gjøres, og deltar nå i implementeringsdelen med opplæring av malbyggere, koordinere de ulike leverandørene[…]

14. mai 2017

NHST Media Groups CMS-prosjekt ruller videre til de globale publikasjonene   Etter noen ukers erfaring med nytt CMS-system, går resten av publikasjonene i NHST-porteføljen over på samme plattform. Ståle står stødig som prosjektleder og det gjennomføres workflowanalyser, malbygging og opplæring i alle publikasjonene i henhold til plan. Vårt bidrag i tillegg til prosjektledelse og strukturer/malbygging,[…]

14. februar 2018

Malprosjekt i Newscycle hos Dagsavisen   Vi har jobbet med Dagsavisen gjennom flere år og med flere systemer. Denne gangen involveres vi i et prosjekt som skal strømlinjeforme måten de presenterer sine nyhetssaker på. Målet er å lage en så effektiv sideproduksjon som mulig, slik at avisen får mere tid til å produsere interessant og[…]

3. desember 2017

Siste NHST Media Grupo implementering med spennende og krevende maldesign hos Morgenbladet   Høsten 2017 begynte implementeringsprosjektet hos Morgenbladet. den siste av NHST Media Groups aviser som skulle over på Dr.Publisg + Roxen Rep løsningen. Greta fikk oppgaven med å bygge maler til store deler av avisen i påventa av at ny designer/AD kom på[…]

20. juli 2017

Prosjektledelse og opplæring hos Folketidende Gruppen   FT Gruppen med sine 7 aviser (én dagsavis + 6 ukeaviser (gratisaviser) har valgt å skifte produksjonssystem (CMS) til Roxen Rep. Vi ble invitert inn i prosjektet når mange av valgene til sist skulle gjøres, og deltar nå i implementeringsdelen med opplæring av malbyggere, koordinere de ulike leverandørene[…]

cl   ck